Kerkenraad

De kerkenraad bestaat uit de predikant, ouderlingen en diakenen.

Predikant

 • Jan Willem van Dijk

Diakenen

 • Gert-Jan Klaasse Bos (voorzitter)
 • Maurits Splinter
 • Marion Domburg
 • Tine Voshart

Ouderlingen

 • Tjeerd IJtsma (scriba)
 • Mandy Voshart (jeugdouderling)
 • Hans Spelt
 • Joke Soede
 • Marjon van Peet
 • Mark Haveman (kerkrentmeester)

Moderamen

Het dagelijks bestuur van de kerkenraad, het moderamen, wordt gevormd door de predikant, de voorzitter en de scriba.

Predikant

 • Jan Willem van Dijk

Voorzitter

 • Gert-Jan Klaasse Bos

Scriba

 • Tjeerd IJtsma