Wij willen graag benadrukken dat het geven van een bijdrage aan de actie kerkbalans te allen tijde vrijwillig is en geen verplichting. In 2 Korintiërs 9 vers 7 staat immers: “Iedereen moet voor zichzelf besluiten hoeveel hij wil geven. Je moet van harte geven, en niet omdat het verplicht is. Want God houdt van mensen die met vreugde geven”. Ook is er geen minimum- of maximumbedrag, je moet geven van wat je kan missen en waarbij je je goed voelt. Zo staat in 2 Korintiërs 8 vers 12: “Als je van harte geeft, dan is de Heer er blij mee. Maar je hoeft niet meer te geven dan je kunt missen”.

Jouw gift is aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Hierbij moet je wel boven een bepaalde grens uitkomen, meer informatie hierover vind je hier. Voor meer informatie over de Actie Kerkbalans kan je terecht bij Tije Domburg, onze penningmeester.